SALINAS DE LÉNIZ por  Eskoriatza
Categoría Prueba Año  lo coronó en 1ª posición  NOTA
Euskal Bizikleta 2006 Adolfo García Quesada ver nota 
Euskal Bizikleta 2006 1ª pasada José Miguel Elías
2ª pasada Aaron Villegas
 
V. País Vasco 1991 Tony Rominger  
V. País Vasco 1997 Alex Zulle